Vahvuuksiani ovat organisointikyky, ohjaamis- ja esiintymistaito sekä erittäin vahvat tiimityöskentelytaidot.

Opiskelen kulttuurituotantoa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Koulutukseni, työkokemukseni ja pitkäaikainen kokemukseni yhdistystoiminnasta ovat antaneet minulle valmiuksia hallita erilaisia kulttuuri- ja taideprojektien tuottamisprosesseja. Tuottajana hallitsen tapahtumatuotannon eri osa-alueet, kuten markkinoinnin, viestinnän ja taloussuunnittelun.

Kulttuurituottajana olen suuntautunut erityisesti kuvataiteisiin ja tanssiin. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset kiehtovat minua erityisesti, ja haluan tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi. Aiemmat taidehistorian yliopisto-opintoni antoivat valmiuksia tulkita ja analysoida visuaalisen kulttuurin kenttää kuvista ympäristöihin.

Valmistuin kulttuurituottajaksi (AMK) toukokuussa 2017.

 

Mainokset